Σύγχρονος χορός

Ο σύγχρονος χορός είναι μια μορφή χορού που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ο σύγχρονος χορός συνήθως χορεύεται με γυμνά πόδια, και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κοστούμι.

© 2016 | Σχολή Μπαλέτου Βίκυ Μπαλαρή | Created by AlfaBee Design