Κλασσικός Χορός - Μπαλλέτο

Φωτογραφίες κατα τη διάρκεια μαθήματος κλασικού μπαλλέτου.

Κλασσικός Χορός (Μπαλλέτο, "Σύστημα Vaganova").
Τα μαθήματα γίνονται καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών και την ηλικία.
Κλασσικό μπαλλέτο μπορεί να αρχίσει ένα παιδί απο την ηλικία των 4 ετών.

Με την πάροδο των χρόνων και τη σωστή καθοδήγηση και εκμάθηση απο τους δασκάλους, οι σπουδαστές ανεβάζουν το επίπεδο των γνώσεών τους και προχωρούν στην επόμενη τάξη.
Τα τμήματα στο Κλασσικό Μπαλλέτο χωρίζονται ως εξής:
ΠΑΙΔΙΚΑ
ΑΡΧΑΡΙΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Στην ηλικία των 18 χρόνων, και έχοντας φτάσει ο σπουδαστής στο προ-επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να συνεχίσει την προετοιμασία για να δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

© 2016 | Σχολή Μπαλέτου Βίκυ Μπαλαρή | Created by AlfaBee Design